Welcome to the EUREM eLearning modules. These have been developed within the framework of the EU project "EUREMnext - Taking European EnergyManagers to next efficiency levels by implementing energy audit recommendations".

Access is granted free of charge. For this you have to create an account on this platform. You can then enrol yourself in the course.

We are looking forward to your feedback.

Further information on the project can be found at www.eurem-next.eu.

Not: EUREMnext projesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 araştırma ve yenilikçilik programı kapsamında 785032 numaralı hibe anlaşması altında finansal destek almıştır. Bu belge Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yürütme ajansının ve Avrupa komisyonunun resmi görüşlerini yansıtmaz. Ne Avrupa Komisyonu Yürütme Kurulu ve ne de Avrupa Komisyonu, bu belge içerisindeki bilgilerin kullanımından sorumlu değildir.

EU