Mirësevini në modulet eLearning EUREM. Këto module janë zhvilluar në kuadër të projektit financuar nga Bashkimi Europian "EUREMnext - Të çojmë Menaxherët Europianë të Energjisë në nivelin tjetër duke zbatuar rekomandimet mbi auditimin e energjisë".

Aksesi në këto module është i lirë. Për këtë gjë ju duhet vetëm të krijoni një llogari personale në këtë platformë dhe më pas të regjistroheni në kurs.

Ne i mirëpresim përshtypjet tuaj lidhur me to.

Informacione të mëtejshme mbi projektin mund t'i gjeni në  www.eurem-next.eu.